Privacy & cookie policy

Privacyverklaring Welbi deelplatform

Om op de best mogelijke manier aan jou diensten te kunnen aanbieden hebben we een aantal gegevens over jou nodig. We vinden het echter heel belangrijk dat deze gegevens goed beheerd worden en dat de privacy ervan gegarandeerd wordt. Daarom leggen we je hieronder graag uit welke gegevens we van jou nodig hebben en hoe we die gebruiken. Mocht je vragen of klachten hebben, dan staat in deze verklaring ook hoe je met ons contact kan opnemen.

Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679, beter bekend als de GDPR (of: AVG)

Persoonsgegevens die je via de registratieprocedure zelf aanlevert.

Jouw persoonsgegevens

Dit zijn jouw voor- en achternaam, je adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om met jou contact te kunnen opnemen voor het versturen van informatie betreffende de overeenkomst, desgevallend voor facturatie, het aanmaken van fiscale attesten en om je op de hoogte te stellen van aanpassingen aan onze diensten.

Extra persoonsgegevens

Hiermee bedoelen we extra informatie die gebruikt kan worden om een betere matching tussen vraag- en aanbod van diensten te kunnen regelen. Dit betreft bijvoorbeeld de diensten die je wil aanbieden, in welke perimeter rond je locatie je wenst te werken, je perioden van beschikbaarheid.

Persoonsgegevens van anderen

In geval je het platform gebruikt als beheerder voor een derde persoon, zoals een ouder, een kind of iemand waarvoor je als voogd optreedt wordt voor deze persoon ook een eigen profiel aangemaakt.

Locatiegegevens

Om een automatische match te kunnen voorstellen bij het vragen of aanbieden van diensten kunnen de locatiegegevens van jouw postadres gebruikt worden. Opmerking: op basis van deze informatie worden geen automatische beslissingen gemaakt, enkel voorstellen geformuleerd.

Betalingsinformatie

Om voor jou als dienstverlener betalingen naar jouw rekening te kunnen uitvoeren hebben we een bankrekeningnummer nodig.

Het gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt aangemaakt op je computer.

In de cookies houden we bij welke activiteiten je op onze website uitvoert. We houden ook bij welke browser en welk type apparaat je gebruikt. Deze informatie gebruiken we om onze website te verbeteren en om het aanbod aan diensten beter af te stemmen op je voorkeuren zodat je vlotter de juiste aanbieder of dienstvrager kan vinden.

We gebruiken 2 types cookies, nl functionele en analytische cookies : De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze bewaren ook jouw persoonlijke voorkeuren. De analytische cookies dienen om na te gaan hoe je onze website gebruikt, zodat we hem steeds kunnen bijsturen om nog beter te werken.

Voor het gebruik van deze cookies vragen we vooraf je toestemming. Mocht je je bedenken en je akkoord willen intrekken kan de cookies van je computer/smartphone of tablet steeds weer weghalen: Afhankelijk van de browser die je gebruikt kan dat volgens de instructies die je terugvindt achter onderstaande links:

Niet afgewerkte registratieprocedure.

Indien je de registratie-procedure niet volledig hebt doorlopen, of activatiestap via email niet hebt uitgevoerd, word je niet zichtbaar op het platform. Je emailadres kan eventueel wel gebruikt worden om

Bewaartermijn van je persoonlijke gegevens.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan of dat het nodig is voor de verwerking van jouw aangevraagde of aangeboden diensten. (hier nog een lijst van wettelijke termijn: voor betalingen, fiscale attesten, profielinformatie, …?)

Beveiliging van je persoonsgegevens.

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen nemen we passende maatregelen om te voorkomen dat ze beschermd worden tegen ongeoorloofde toegang, toegang door onbevoegden, misbruik en verlies, ongewenste wijzigingen en openbaarmaking. Mocht je het idee hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er misbruik mee is gepleegd kan je contact opnemen met onze informatiebeveiligingsvrantwoordelijke (DPO, Data Protection Officer) via gdpr@welbi.be

Delen van jouw persoonsgegevens met derden.

Welbi zal jou persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal ze enkel aan derden verstrekken voor zover dit nodig is om aan onze overeenkomst met jou te kunnen voldoen, of om aan te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met de bedrijven waarmee wij samenwerken, en die jouw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat zij ook een goede beveiliging hebben voor jouw persoonsgegevens. De eindverantwoordelijkheid voor deze verwerking blijft echter ten allen tijde die van ons. Deze derde bedrijven mogen -behalve de opslag ervan in functie van een correcte verwerking- niets doen met deze gegevens. De verplichtingen in deze privacyverklaring gelden ook voor de gegevens opgeslagen bij deze bedrijven.

Marketing: We gebruiken marketingsystemen om met jou in contact te komen om je zowel commerciële als informatieve informatie te bezorgen. Deze informatie gebruiken we ook om statistische analyse te kunnen maken en ons platform daarmee beter te maken.

CMS-system: (Content Management Systeem). Een systeem waar enkel samengestelde informatie gebruikt wordt om via onze website nuttige informatie te verspreiden. Voorbeelden hiervan zijn: Hoeveel dienstvragers en aanbieders zijn er actief op het platform? Hoeveel zoekertjes staan er open? Via het CMS-systeem kunnen ook persoonlijke gegevens getoond worden, maar dit enkel na uw uitdrukkelijke toestemmen. Het gaat hier bijvoorbeeld over het publiceren van een bericht rond uw persoonlijke gebruikservaring met het platform.

Betalingsdienst: Om een snelle en correcte betaling op jouw bankrekening mogelijk te maken, maken we gebruik van een betalingsdienst. Zij hebben een aantal gegevens nodig om de betaling correct te kunnen uitvoeren.

Belastingen: Voor opdrachten die onder het statuut “deelplatform” uitgevoerd worden dient een belasting op het betaalde bedrag doorgestort naar de overheid. Informatie van de dienstverlener wordt hierbij doorgegeven.

Ondersteuningssystemen: Als je een vraag hebt over ons platform, of je wil een probleem melden, dan wordt de informatie die je hierbij geeft gebruikt in een ondersteuningssysteem.

Uw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen.

Ons platform volgt de wettelijke verplichte nieuwe Europese regelgeving rond private persoonsgegevens. Je hebt dus het recht om uw gegevens te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen.

Je kan via het platform je eigen gegevens bekijken en aanpassen via je persoonlijk profiel. Wil je geen gebruik meer maken van ons platform en ook je gegevens laten verwijderen, dan kan je dit aanvragen via email naar gdpr@welbi.be

Toestemming om je gegevens te gebruiken intrekken of bezwaar maken.

Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken. Je hebt ook het recht om de informatie die wij over jou hebben via een computerbestand naar jou of een door jou genoemde partij over te maken.

Klacht indienen.

We informeren je graag dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vind je via deze link: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Plaats van gegevensverwerking.

Je gegevens wordt opgeslagen en verwerkt in datacenters die zich op het Belgische grondgebied bevinden. Het is mogelijk dat delen van jouw gegevens via onze partnerbedrijven op buitenlandse infrastructuur bewaard wordt. Via verwerkingsovereenkomsten met deze partners garanderen we dat deze gegevens goed beschermd zullen worden

Aanpassingen aan deze privacy-verklaring.

De meest recente versie van deze privacy-verklaring is steeds terug te vinden op onze website www.welbi.be . Bij grote wijzigingen zullen wij dit apart melden.

Heb je vragen of opmerkingen?

Als je bij over privacy-verklaring vragen of opmerkingen hebt kan je steeds contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op gdpr@welbi.be

Onze contactgegevens