Gebruikersvoorwaarden aanvrager

Welkom bij Welbi!

Je bent op zoek naar een manier om bepaalde werken of diensten voor jou te laten uitvoeren en je hebt ervoor gekozen om via Welbi een aanbieder te vinden. Een slimme keuze, want wij brengen je in contact met een groep van aanbieders die je ten dienste willen staan. Via Welbi kies je zelf wie tegen welke voorwaarden voor je werkt.

In deze voorwaarden vind je de afspraken die gelden als je gebruik maakt van het online platform/app Welbi.

Wat doet Welbi?

 1. Welbi is een online platform en app  (in deze tekst benoemd als platform/app) waarop occasionele aanbieders hun diensten aanbieden aan de bij Welbi geregistreerde aanvragers. Als je je bij ons registreert als aanvrager, dan verklaar je je akkoord met de werkwijze en de voorwaarden die Welbi oplegt aan de aanvragers.
 2. Heb je je registratie volledig doorlopen, dan kan je een zoekertje plaatsen via ons platform/app en dit uitsturen naar alle geregistreerde aanbieders of naar de aanbieders van jouw keuze in jouw buurt.  Welbi staat zelf niet in voor het oplossen of afwerken van jouw zoekertjes.
 3. Jouw zoekertje geeft aan op welke dienst, op welk moment, je beroep wilt doen en geeft een inschatting van de duurtijd (indien van toepassing).  Nadat je een zoekertje hebt geplaatst en hebt uitgestuurd, kan 1 of meerdere aanbieder(s) hierop antwoorden. Als je zelf kiest naar wie je het zoekertje uitstuurt, dan zullen enkel die personen kunnen reageren op jouw zoekertje. Je krijgt van de aanbieder en van het platform/app informatie over de kostprijs. Jij kiest zelf welke aanbieder voor jou werkt en of je het met deze prijs eens bent.  Daarna maak je de nodige afspraken met de aanbieder. Deze afspraken worden online bevestigd via het platform/app. Je ontvangt ook een mail van de gemaakte afspraken. Onder kosten en betaling leggen we verder uit hoe de betaling werkt.  
  Als een zoekertje geen uitvoeringsdatum heeft en het is gedurende 60 dagen sinds de registratie niet uitgevoerd, dan wordt het automatisch uit het systeem verwijderd. Heeft het wel een uitvoeringsdatum, dan blijft het zoekertje tot deze datum beschikbaar, ook als er meer dan 60 dagen voorbijgaan zonder actie.

Afspraken

 1. Indien via ons platform/app afspraken gemaakt zijn tussen de aanvrager en aanbieder, dan zijn deze afspraken pas geldig indien deze door beiden via ons platform/app geaccepteerd worden.
 2. De aanbieder voert de werkzaamheden autonoom en naar eigen inzicht uit.  De aanbieder is niet bij ons in dienst en hij/zij staat ook niet onder ons toezicht of onze leiding.  

Kosten en betaling

 1. Jouw registratie als aanvrager op ons platform/webapp is altijd gratis.
 2. Jouw zoekertje wordt door een of meerdere aanbieders beantwoord met een voorstel/offerte.  Jij kiest zelf welke aanbieder jou uiteindelijk mag helpen. Aanbieders mogen op ons platform/app hun uurtarief bepalen tussen de 2 euro en 13 euro per uur.  Daarnaast kan de aanbieder ook eventuele extra kosten aanrekenen, die worden eveneens op voorhand aan jou bekend gemaakt. Indien jullie beiden akkoord zijn met de voorwaarden, wordt de afspraak online bevestigd via ons platform/app.
 3. Indien de dienstverlening langer of korter heeft geduurd dan initieel op het platform of in de app afgesproken was, dan zal de aanbieder de werkelijke duur aanpassen en zal jij die ook op het platform of de app kunnen bevestigen.
 4. Welbi vraagt aan de aanvrager een fee van 2 euro per uur voor gebruik van het platform/app en de verzekering.  Deze fee gaat niet naar de aanbieder, maar rechtstreeks naar Welbi.
 5. Jij kan via het platform/app online het vastgestelde bedrag betalen via Welbi. Welbi zal via een betalingsprovider (Digiteal) het nettobedrag op het door de aanbieder aangegeven rekeningnummer betalen.  Door gebruik te maken van de online betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Digiteal voor het aanvaarden van betalingen.

Aansprakelijkheid

 1. Welbi is geen aanbieder en vertegenwoordigt ook geen aanbieders. De aanbieder is zelf aansprakelijk voor het gepresteerde werk en voor het nakomen van de afspraken die hij/zij met jou heeft gemaakt. Als er voor het aanbieden van bepaalde diensten wettelijke vereisten zijn staat de aanbieder daarvoor in (bv.: bezit rijbewijs bij vervoersdienst).
 2. Welbi geeft geen instructies aan de aanbieder en staat niet in voor de kwaliteit van de dienst. Welbi houdt ook geen toezicht op de geleverde dienst.
 3. Welbi bepaalt niet welke aanbieders bij welke aanvragers diensten verlenen en andersom.
 4. Door het accepteren van deze voorwaarden, vrijwaar je Welbi van aansprakelijkheid in verband met
  1. De verleende diensten
  2. De afspraken die jij met de aanbieder hebt gemaakt.
  3. De betaling die jij als aanvrager moet voldoen

Geschillen

Geschillen tussen de aanvrager en de aanbieder:

Zijn jij en de aanbieder het niet eens over de gemaakte afspraken, dan kan je via het platform/app of telefonisch het geschil melden en registreren, of je kan dit via deze link doen: https://www.welbi.be/nl/faq#contact . Een medewerker van het Welbi team neemt contact op om in het geschil te bemiddelen. Voor alle geschillen die niet konden geregeld worden via bemiddeling, is de rechtbank van Brugge exclusief bevoegd.

Geschillen tussen de aanvrager en Welbi

Voor alle geschillen die niet konden geregeld worden via bemiddeling, is de rechtbank van Brugge exclusief bevoegd.

Privacy

Welbi heeft een duidelijk beleid met betrekking tot persoonsgegevens. Dit beleid kan u nalezen op onze website www.welbi.be/privacyverklaring.

Duur en wijziging van de voorwaarden

 1. De aanvrager accepteert deze voorwaarden door in het platform/app ‘voor akkoord’ aan te vinken.  Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van je registratie en voor onbepaalde tijd.
 2. Welbi kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing voor de afspraken die reeds voorafgaand aan de bekendmaking van de wijziging zijn gemaakt. Welbi zal je steeds  informeren over zo’n wijziging. 
 3. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je op elk moment jouw registratie op Welbi ongedaan maken.  Daarvoor stuur je een mailtje naar gdpr@welbi.be

Jouw gebruik van het platform/app beëindigen

Wil je als aanvrager – om wat voor een reden dan ook - geen gebruik meer maken van ons platform/app, dan kan je zelf op elk moment jouw registratie op Welbi ongedaan maken.  Daarvoor stuur je  een mailtje naar gdpr@welbi.be.  Welbi zal jouw gegevens niet langer behouden dan noodzakelijk.  De noodzakelijkheid wordt afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen, de doelmatigheid en jouw rechten en vrijheden. 

Welbi kan beslissen om haar service niet meer aan te bieden aan jou. Wij laten dit ter informatie per e-mail weten op het door jou aangemaakte e-mailadres.  

Er kan steeds contact opgenomen worden met jou door het Welbi team om de werking van het Welbi platform te optimaliseren.

Contactgegevens Welbi

Welbi

Vzw Curando

Pensionaatstraat 8A
8755 Ruiselede
hallo@welbi.be
tel: 078 050148