Gebruikersvoorwaarden aanbieder

Welkom bij Welbi!

Je bent aanbieder en je hebt ervoor gekozen om via Welbi jouw diensten aan te bieden. Een slimme keuze, want wij brengen je in contact met aanvragers die jouw hulp goed kunnen gebruiken. Via Welbi kies je zelf wanneer, tegen welk tarief  (minimaal 2 euro en maximaal 13 euro) je werkt.

In deze voorwaarden vind je de afspraken die gelden als je gebruik maakt van het online platform /app Welbi.

Wat doet Welbi?

 1. Welbi is een online platform en app (in deze tekst benoemd als platform/app) waarop occasionele aanbieders hun diensten aanbieden aan de bij Welbi geregistreerde aanvragers. Als je je bij ons registreert als aanbieder, dan verklaar je je akkoord met de werkwijze en de voorwaarden die Welbi oplegt aan de aanbieders.
 2. Heb je je registratie volledig doorgelopen, dan kan een aanvrager jou via onze platform/app benaderen voor het laten leveren van diensten.  Een aanvrager kan op het platform/app een zoekertje plaatsen en kan dit uitsturen naar alle geregistreerde aanbieders op het platform.
 3. Als aanbieder kan je interesse tonen voor een zoekertje van een aanvrager.  Onder kosten en betalingen leggen we verder uit hoe je jouw interesse moet tonen.  Indien de aanvrager akkoord is met jouw interesse, dan kan hij dit digitaal bevestigen via het platform/app.  Je ontvangt eveneens een mail van de gemaakte afspraken. Eens de aanvrager jouw dienstverlening heeft bevestigd, dan kan de gemaakte afspraak over tarieven niet meer gewijzigd worden. 

Afspraken

 1. Indien via ons platform/app afspraken gemaakt zijn tussen de aanvrager en aanbieder, dan zijn deze afspraken pas geldig indien deze door beiden via ons platform/app geaccepteerd worden. .
 2. Je voert de werkzaamheden autonoom, zorgvuldig en naar eigen inzicht uit. Je bent niet bij ons in dienst en je staat ook niet onder ons toezicht of onze leiding.

Kosten en betaling

 1. Je registratie als aanbieder op ons platform/app is altijd gratis.
 2. Je geeft bij de registratie aan voor welk soort diensten je interesse hebt en bepaalt je prijs tussen 2 euro en 13 euro per uur.  Je ontvangt via onze platform/app zoekertjes van geregistreerde aanvragers waarop je al dan niet kan ingaan. Je toont interesse en bezorgt een voorstel/offerte aan de aanvrager.  Indien hij/zij hiermee akkoord gaat, wordt de afspraak online bevestigd via onze platform/app.
 3. Jouw voorstel/offerte bevat volgende elementen: een uurtarief, eventuele extra kosten die je wil aanrekenen en een omschrijving van deze kosten.
 4. Indien de dienstverlening langer of korter heeft geduurd dan initieel op het platform of in de app afgesproken was, dan moet je de afwijkende duur aanpassen en wordt deze ook op het platform of in de app bevestigd door de aanvrager.
 5. Welbi vraagt aan de aanvrager een fee van 2 euro per uur voor gebruik van het platform/app en de verzekering.  Deze fee gaat niet naar jou als de aanbieder, maar rechtstreeks naar Welbi. Voor de berekening van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing in het kader van de wetgeving deeleconomie moeten wij deze fee optellen bij het uurtarief en bij het bedrag van de extra kosten.  Op de optelsom van deze drie bedragen wordt 10,7 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.  Het nettobedrag dat je ontvangt is het uurtarief min het bedrag van de bedrijfsvoorheffing. Deze berekening wordt gemaakt voor elke gepresteerd uur.
 6. De aanvrager kan via het platform/app online het vastgestelde bedrag betalen aan Welbi.  Welbi zal na inhouding van de fee en de bedrijfsvoorheffing het nettobedrag op het door jou aangegeven rekeningnummer betalen.  Door gebruik te maken van de online betaling ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Digiteal voor het aanvaarden van betalingen.

Aansprakelijkheid

 1. Welbi is geen aanvrager en vertegenwoordigt ook geen aanvragers.  Jij bent verantwoordelijk voor de dienst die jij verleent en het nakomen van de afspraken die jij met de aanvrager hebt gemaakt. Welbi is daarvoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Als er voor het aanbieden van bepaalde diensten wettelijke vereisten zijn sta jij daar als aanbieder voor in (bv.: bezit rijbewijs bij vervoersdienst)
 2. Welbi geeft jou geen instructies en staat niet in voor de kwaliteit van dienst die jij aan de aanvrager verleent. Welbi houdt ook geen toezicht op de door jou geleverde dienst.
 3. Welbi bepaalt niet welke aanbieders bij welke aanvragers diensten verlenen en andersom;
 4. Welbi biedt enkel het digitaal platform/app aan om aanbieders en aanvragers met elkaar in contact te brengen.
 5. Door het accepteren van deze voorwaarden, vrijwaar jij Welbi van aansprakelijkheid in verband met:
  1. De dienst die jij hebt verleend
  2. De afspraken die jij met de aanvrager hebt gemaakt.
  3. De betaling die de aanvrager aan jou moet vereffenen

Geschillen

Geschillen tussen de aanbieder en de aanvrager:

Zijn jij en de aanvrager het niet eens over de gemaakte afspraken, dan kan je via het platform/app of telefonisch het geschil melden en registreren, of je kan dit via deze link doen: https://www.welbi.be/nl/faq#contact. Een medewerker van het Welbi team neemt contact op om in het geschil te bemiddelen.   Voor alle geschillen die niet konden geregeld worden via bemiddeling, is de rechtbank van Brugge exclusief bevoegd.

Geschillen tussen de aanbieder en Welbi

Voor alle geschillen die niet konden geregeld worden via bemiddeling, is de rechtbank van Brugge exclusief bevoegd.

Privacy

Welbi heeft een duidelijk beleid met betrekking tot persoonsgegevens.  Dit beleid kan u nalezen op onze website www.welbi.be/privacyverklaring.

Duur en wijziging van de voorwaarden

 1. De aanbieder accepteert deze voorwaarden door in het platform/app ‘voor akkoord’ aan te vinken.  Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van je registratie en voor onbepaalde tijd.
 2. Welbi kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.  Deze wijzigingen zijn niet van toepassing voor de afspraken die reeds voorafgaand aan de bekendmaking van de wijziging zijn gemaakt.  Welbi zal je steeds  informeren over zo’n wijziging. 
 3. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je op elk moment jouw registratie op Welbi ongedaan maken.   Daarvoor stuur je  een mailtje naar gdpr@welbi.be

Jouw gebruik van het platform/app beëindigen

Wil je als aanbieder – om wat voor een reden dan ook - geen gebruik meer maken van ons platform/app, dan kan je zelf op elk moment jouw registratie op Welbi ongedaan maken.  Daarvoor stuur je  een mailtje naar gdpr@welbi.be.  Welbi zal jouw gegevens niet langer behouden dan noodzakelijk.  De noodzakelijkheid wordt afgetoetst tegenover wettelijke verplichtingen, de doelmatigheid en jouw rechten en vrijheden. 

Welbi kan beslissen om haar service niet meer aan te bieden aan jou.  Wij laten dit ter informatie per e-mail weten op het door jou aangemaakte e-mailadres.   

Contactgegevens Welbi

Welbi

Vzw Curando

Pensionaatstraat 8A
8755 Ruiselede
hallo@welbi.be
tel: 078 050148