Ichtegem en Welbi slaan handen in elkaar

Welbi breidt uit en slaat de handen in elkaar met het lokaal bestuur van Ichtegem. Bij Curando, de zorggroep die Welbi faciliteert, reageren ze alvast enthousiast. Welbi is een door de federale overheid erkend online deelplatform dat toelaat om, eenvoudig en automatisch verzekerd, helpende handen in de buurt te vinden of zelf aan te bieden.

Samenwerking is opportuniteit

Op 26 april 2022 keurde het gemeentebestuur van Ichtegem het engagement tot samenwerking met Welbi goed. De keuze voor een samenwerking past in het meerjarenplan waarin de gemeente ambieert op zoek te gaan naar samenwerkingen met andere hulpverleners en een stevig netwerk wil uitbouwen. “We willen de participatie aan de maatschappij stimuleren. We hebben daarbij niet enkel aandacht voor het wegwerken van financiële drempels, maar ook voor het wegwerken van fysieke en psychologische drempels. Welbi speelt daar mooi op in, een samenwerking was dan ook een opportuniteit die we niet konden laten liggen.”, zegt schepen van Welzijn, Willy Hosten.

Langer thuis blijven wonen

Curando is blij met deze samenwerking. “Welbi wil mensen langer én beter in een vertrouwde thuisomgeving laten wonen. De dienst wil bouwen aan een samenleving waarbij zorg betaalbaar blijft en vereenzaming tegengegaan wordt. Ook jonge mensen Welbi kunnen genieten van de diensten van Welbi. Dat de gemeente Ichtegem, als eerste lokale partner, mee stapt in het Welbi-verhaal vinden wij fantastisch! We hopen nu natuurlijk ook andere steden en gemeenten te overtuigen van onze welzijnsdienst.” vertelt Emmy Simaey, medewerker van Welbi.

Flexibel, verzekerd hulp vragen of aanbieden

Mensen die bereid zijn om elkaar (sporadisch, flexibel) met diverse diensten te helpen, kunnen op het platform kiezen uit 6 breed gedefinieerde diensten: vervoer, klusjes, babbel, oppas, digitale ondersteuning en shoppen. Registeren kan via www.welbi.be of via de app. Welbi is toegankelijk vanaf 16 jaar. Met vragen of voor extra informatie kunnen mensen terecht op het nummer 078 05 01 48 of via hallo@welbi.be Zij kunnen ook terecht in het fysiek welbipunt in woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem. Welbi is een initiatief van Curando en CEVI, in samenwerking met Ferm.