Hoe communiceer je best in HOOFDLETTERS?

Voor sommige mensen komen hoofdletters nogal agressief over, voor anderen is het dan weer een gewoonte. Hoe en vooral wanneer gebruik je best hoofdletters? Welbi zet je op weg!

Over het algemeen kan schrijven in hoofdletters worden gezien als een manier om intensiteit of nadruk over te brengen. Maar er zijn toch verschillende betekenissen, afhankelijk van wie het schrijft en in welke context.

Positieve betekenissen

Als je bijvoorbeeld "IK HOU VAN JOU" in hoofdletters zou schrijven, komt dit sterker over dan wanneer je het in kleine letters schrijft. Dit komt omdat alle hoofdletters traditioneel worden gezien als een manier om belang aan woorden te geven. 

Ook bij liedjesteksten of toespraken zien we dit vaak. Als je wil dat de woorden opvallen, dan kan het leesbaarder zijn om deze in hoofdletters te zetten.

Negatieve betekenissen

Er zijn ook gevallen waarin schrijven in hoofdletters kan worden gebruikt om een gevoel van woede of agressie over te brengen. Als je bijvoorbeeld "IK HAAT JOU" in hoofdletters zou schrijven, komt dit vijandiger over dan wanneer je het in kleine letters schrijft.

Het schrijven van woorden in hoofdletters wordt ook gebruikt voor online schreeuwen op bijvoorbeeld social media. De reden hierachter is dat tekst in hoofdletters meer ruimte in beslag neemt dan tekst in kleine letters, dus het is gemakkelijker om op te vallen.

Initialismen en acroniemen

Acroniemen en initialismen zijn een ander veelgebruikt gebruik voor alle hoofdletters, omdat ze gemakkelijker te lezen zijn wanneer alle letters hoofdletters zijn. NASA wordt bijvoorbeeld meestal in hoofdletters geschreven, net als AIDS.

Ten slotte

Uiteindelijk hangt de betekenis van schrijven in hoofdletters af van wie het schrijft en in welke context het wordt gebruikt. Over het algemeen is het wel zo dat alle hoofdletters kunnen worden gebruikt om intensiteit of nadruk over te brengen.